Vállalási szabályzat

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

A Somagáz Kft. –mint (és a későbbiekben) Szolgáltató szolgáltatásait a Megrendelők részére az alábbi feltételekkel vállalja:

Cégnév: Somagáz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Cím: 2473 Vál, Petőfi u.13.

Telephely: 8000 Székesfehérvár Tolnai u.12.

Levelezési cím: 8003 Székesfehérvár Pf: 43 Tel: 22/353-468 Fax: 22/559500 30/944-9266 E-mail: szerviz@somagazkft.hu

Honlap: www.somagazkft.hu

Cégvezető: Somogyi László

Hibafelvétel és munkaidő: munkanapokon: 8-16-ig

A szolgáltatás alá vont termékek: gázkészülékek, gáz és fűtési rendszerek és ezek kiegészítőinek szerelése, beüzemelése, javítása, karbantartása, felülvizsgálata.

Díjak: aktuális díjainkról a szerelőinknél levő árlistáról és honlapunkról tájékozódhat. Munkaidőn kívül vállalt hibaelhárítás esetén minden kiszállás esetén 5000 Ft + ÁFA ügyeleti díjat számolunk fel.

Hibabejelentés: hibabejelentést telefonon a fent említett telefonszámokon, írásban faxon, levélben és e-mailben fogadunk el. Más egyéb módon (pl. személyesen) illetve más -pl. a szerelők- telefonszámán vagy üzenetrögzítőn történő bejelentés csak a hibafelvevő diszpécser visszaigazolása után tekinthető felvett hibának.

Szolgáltatói szerződés:
A szolgáltatói szerződés a felek azon szándékát tükrözi, hogy Megrendelő bejelentésére, szolgáltató megbízottja (szerelő) a gázkészülék üzemelésének helyszínére kiszálljon, a szükséges javítást elvégezze és ezért Szolgáltatót a díjszabásban szereplő díj(ak) illetik meg.
Jelen vállalási szabályzat elolvasását és elfogadását Megrendelő az erre rendszeresített nyomtatványok  (munkalap, megrendelő) aláírásával elismeri és így az aláírás időpontjától a szolgáltatói szerződés megkötöttnek minősül, kivéve ha az aláírás a munka elvégzése után történik, akkor a szerződés megkötésének időpontja visszamenőleg a munka kezdési időpontja lesz.
Jelen vállalási szabályzatban foglalt jogok és kötelességek mind a Megrendelőre mind a Szolgáltatóra nézve csak a Szolgáltatói szerződés megkötését követően érvényesek, kivéve a szerződés aláírását megelőző hibamegállapítást és kiszállást, melynek költségét Megrendelőnek meg kell téríteni.

A hibaelhárítás megkezdésének időpontja: Szolgáltató a bejelentett hiba elhárítását a Szolgáltatói szerződés megkötésének időpontjától számított 24 órán belül –illetve a Megrendelővel egyeztetett időpontban- megkezdi. A 24 órás határidő munkaidőn túli hibabejelentés esetében a következő munkanap 8 órától kezdődik.

A hibaelhárítás határideje: A mindenkor érvényben lévő jogszabályok és rendeletek szerint. Szervizünk törekszik a javítás mielőbbi befejezésére.

Javítási (szolgáltatási)módok: Az alább felsorolt javítási módok kiválasztása és alkalmazása Szolgáltató kompetenciája. Ha a javítási mód előzetesen  csak a készülék megbontása után dönthető el, Megrendelő köteles a Szolgáltató megbízottjának a döntését elfogadni és az elvégzett szolgáltatás(ok) ellenértékét kifizetni. Amennyiben a döntéssel nem ért egyet, -a számla kiegyenlítése után- kérésére Szolgáltató megbízottja jegyzőkönyvet vesz fel és ezután Megrendelő a „ Reklamációk” pontban foglaltak szerint járhat el.

Garanciális (jótállásos, szavatossági) javítás: A törvények, rendeletek előírásai és a forgalmazóval (gyártóval) való megállapodás szerint. A garanciális javítást különösen kizáró okok: vásárlást igazoló dokumentum hiánya, beüzemelés ill. az azt igazoló dokumentum hiánya, a készülék rendellenes használata, a készülék külső behatásra történt meghibásodása (pl. vízkő vagy bármilyen a készüléktől idegen anyag, szennyeződés okozta lerakódás, dugulás) Nem minősül garanciális javításnak a készülék utólagos beszabályozása vagy bármely szolgáltatásának, illetve jellemzőjének megváltoztatása, állítása. Ugyancsak nem minősül garanciális javításnak a készülék működéséhez szükséges feltételek (víz, elektromos áram, égéstermék elvezetés, szellőző levegő, fűtési rendszer) hiánya vagy elégtelensége. Amennyiben a garanciális javítás jogossága a helyszínen egyértelműen nem dönthető el, a döntés érdekében Szolgáltató -a lehető legrövidebb időn belül- az őt megbízó szervizközponthoz, vagy forgalmazóhoz fordul. A továbbiakban a szervizközpont illetve forgalmazó döntése a mérvadó, ezért Szolgáltató a továbbiakban ez ügyben felelősséget nem vállal, Megrendelő esetleges panaszát az előzőekben említett döntéshozókhoz továbbítja.
Fizető javítás: A jótállási idő letelte után, illetve a garanciális feltételek nem teljesülése esetén, díjszabásunk szerint térítési díj ellenében végezzük a javítást.

Szerződéses javítás: A Somagáz Kft.-vel külön átalánydíjas, vagy karbantartási szerződés szerint.

Beüzemelés: Minden gázkészüléket használatba vétel előtt be kell üzemelni. A beüzemelés feltételei: gázszolgáltatói engedély (jegyzőkönyvezett műszaki átvétel, ill. nyomáspróba jegyzőkönyv), kéményseprő szakvélemény (kivéve vízszintesen kivezetett (C11-C13) zárt égésterű készüléknél ) szabályosan kitöltött vásárlási számla és jótállási jegy. A beüzemelés és a beüzemelési jegyzőkönyv kitöltése nem mentesíti Megrendelőt az előírt szakhatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, és ezek hiányában a készüléket használni tilos! Az ennek ellenére történő használat minden felelőssége Megrendelőt terheli.

Adminisztráció, számlázás: Minden javításról két példányos munkalap készül, melynek egyik példánya Megrendelőnél marad. Fizető javítás esetén készpénzfizetésnél a megrendelő a helyszínen számlát kap, átutalásnál a számlát postán küldjük.

Reklamációk: A Megrendelő és a Szolgáltató közötti vita esetén Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melyet bármely fél jogosult a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek kivizsgálás és állásfoglalás céljából megküldeni. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a későbbi bizonyíthatóság érdekében Szolgáltató megbízottja a javítás során a készülékről és ahhoz tartozó rendszerekről fényképfelvételt készítsen. Garancia : Szolgáltató az elvégzett munkára a rendeletek szerinti, de minimum 3 hónap garanciát vállal. 20000 Ft feletti (munkadíj+anyag+Áfa) munkavégzés esetén 6 hónap jótállást vállalunk, ilyen esetben a munkalap jótállási jegynek is minősül. A beépített alkatrészekre annak gyártója vagy forgalmazója által vállalt garanciális feltételek érvényesek.

Elállás:
Megrendelő a megrendelt munkát indoklás nélkül lemondhatja, de ezt csak a diszpécseri telefonszámokon teheti meg és legkésőbb a visszaigazolt kiszállás kezdeti időpontja előtt 4 órával.  Amennyiben ez az időpont munkaidőn kívülre esik, a lemondást csak írásban (e-mail, SMS) fogadjuk el.

Minőségtanúsítás:
A Somagáz Kft. a MSZN ISO 9001:2009 sz. szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, melynek jelmondata: „Minőség,Megbízhatóság,Gyorsaság,Határidőre történő munkavégzés, Garancia”

Jelenleg érvényben lévő és alkalmazott jogszabályok:

2002.XXXVI. tv. a polgári törvénykönyvről 49/2003 (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási ügyek intézéséről.

151/2003 (IX.22) korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

249/2004 (VIII.27) korm.rendelet egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

17/1999.(II.5.) Korm.rendelet a távollévők között kötött szerződésekről

Jelen Vállalási Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Vállalási Díjszabás.

Comments are closed.